Nhà Phố

Nhà Phố

Kiến trúc, sau khi xác lập “trật tự” cho không gian, tiếp tục tác động tới chúng ta trên cơ sở “trật tự” đó.Thông thường, chúng ta thấy cái trật tự đó tác động tới chúng ta rõ nhất ở cách thức chúng ta sử dụng không gian. Ở chỗ trước kia là khu đất trống, không có gì, rồi kiến trúc xuất hiện và chúng ta phải sử dụng nó theo cách khác. Hay, kiến trúc xuất hiện từ một công trình có từ trước đấy rồi từ đó ta phải sử dụng “công trình trước đấy” ấy cũng theo một cách hoàn toàn khác.Nếu kiến trúc chỉ tác động tới chúng ta theo cách buộc chúng ta sử dụng/sinh hoạt theo cách khác đi thì kiến trúc đó mới dừng lại ở nghĩa là một công trình xây dựng. Kiến trúc mà vừa thay đổi cách chúng ta sinh hoạt vừa thay đổi được cả cách chúng ta cảm nhận về không gian sinh hoạt của mình và thay đổi tới cả cảm nhận về cuộc sống của chính chúng ta, thì khi đó nó được gọi một cách trân trọng là Kiến Trúc. Chính khi đó, kiến trúc trở thành nghệ thuật. Chúng tôi KV Architecture luôn lấy ” Kiến Trúc ” là nền tảng và là bước đệm cho một thiết kế thật hoàn hảo cho tất cả các ngôi nhà mà chúng tôi bắt đầu đặt ngòi bút và cho đến kết thúc.

Mỗi ngôi nhà chúng tôi luôn mang một vẻ đẹp khác nhau và phong cách khác nhau tùy vào nhu cầu của mỗi gia chủ, mỗi ngôi nhà cũng chính là những câu chuyện luôn dẫn dắt chúng tôi vào nội dung cốt truyện.

Back to Top